Een eerste stap is een afspraak met de opdrachtgever(s) ter plaatse. Op die manier kan gemakkelijk de omgeving en de bestaande situatie van het terrein bekeken worden.

Als ontwerper heb je dan ook de kans om tijdens een gesprek uitgebreider kennis te maken met de opdrachtgever(s). Op die manier wordt ook duidelijk wat de wensen zijn met betrekking tot de inrichting van de tuin. Zowel op het vlak van de vormgeving (strakke  of lossere vormgeving, sobere beplanting of eerder uitgebreidere diverse beplanting,…) als op het vlak van verhardingen, verlichting,… Al deze mogelijkheden worden besproken bij het eerste gesprek. Ook wordt er steeds een offerte gemaakt met een duidelijke afspraak  betreffende het ereloon. De kostprijs  hiervan is afhankelijk van verschillende factoren zoals o.a. de omvang van de opdracht, intensiteit van het studiewerk,…

Indien er effectief beslist wordt om een ontwerp te laten maken, zal dit gebeuren in verschillende fasen.

  • De eerste belangrijke fase is het opmeten van het volledige terrein en in kaart brengen van alle bestaande elementen die behouden blijven. Dit zal de basis vormen voor het verdere ontwerpproces.
  • Na deze fase zal er een voorontwerp worden uitgewerkt. In dit voorontwerp wordt de algemene vormgeving bepaald en de grote lijnen van de beplanting, verhardingen,…. Dit alles wordt samen met de opdrachtgever(s) besproken en toegelicht.
  • Nadien zullen er, voor zover nodig, volgens de opmerkingen van de opdrachtgever(s) aanpassingen gebeuren. Ook wordt op die moment een gedetailleerd beplantingsplan opgemaakt.
  • Het beplantingslan zal ook weer volledig overlopen en toegelicht worden met de opdrachtgever(s).

Indien alles goed bevonden is door de opdrachtgever(s) volgt de laatste fase. In deze fase worden de uitvoeringsplannen opgemaakt (maten/definitieve beplanting, detailplannen,…) en wordt ook een bestek opgemaakt.
Op vraag kan er ook een offerte worden opgemaakt voor de uitvoering van het ontwerp.

Uiteindelijk zal er, indien gewenst, een begeleiding van de uitvoering van het ontwerp zijn en ook nadien kan men aankloppen voor advies. Zodoende dat we zeker zijn dat de opdrachtgevers ten volle kunnen genieten van hun tuin.